https://www.youtube.com/watch?v=QYJrCX1dK_8
 

平成28年3月7日(月)

大阪府議会本会議において大阪維新の会を代表して一般質問を行いました。

主な質問は以下の通りです。〇質問概要